Zrealizované: 03/2017

Kapacita: 61 m2 bezpečnostného zasietenia

Referencia: Bohemia Dokument Logistik s.r.o., Praha, sklad dokumentov