dinamicas

Dynamický paletový systém pre palety, je veľmi tesný skladový systém ideálny pre skladovanie homogénnych paliet a je vhodný pre sklady, kde sú rotácia uskladneného materiálu a úspora priestoru rozhodujúce.

Pre palety

Dynamický paletový systém pre palety, je veľmi tesný skladový systém ideálny pre skladovanie homogénnych paliet a je vhodný pre sklady, kde sú rotácia uskladneného materiálu a úspora priestoru rozhodujúce. Táto kompaktná konštrukcia obsahuje ľahko naklonené lôžka na kolieskach, na ktorých sa uskladnený materiál postupne posúva.

Existujú dva typy tohto systému pre palety:

  • Samospádové: Ideálne pre skladovanie FIFO (first in, first out) a v prípadoch, keď je dôležitá rotácia uskladneného materiálu. Strana pre nakladanie je vyššie zatiaľ čo strana na odber uskladneného tovaru je nižšie na druhom konci.
  • Vytláčanie: Ideálne pre uloženie LIFO (last in, first out). Zariadenie má jedinú nakladaciu/vykladaciu plochu.

PRE BOXY

Dynamický systém pre boxy (kartónové krabice) je veľmi tesný skladový systém odporúčaný pre ukladanie krabíc alebo ľahkých výrobkov kde sú rotácia uskladneného materiálu a úspora priestoru rozhodujúce. Uskladnený materiál sa pohybuje po naklonených plochách z jednej úrovne na druhú. Vodiace koľajnice sa môžu kedykoľvek ľubovoľne presunúť, a tak sa dostať k požadovanému uskladnenému materiálu, prípadne uskladniť nový materiál.