uzatvaratelny-reg-system


Uzatvárateľný regálový systém je typ skladového riešenia, pri ktorom je úložný priestor súčasťou stavebnej konštrukcie.  

Toto riešenie obchádza nutnosť stavať konvenčnú budovu a stavebné práce s ňou spojené. Konštrukcia regálového systému pri tomto type skladu nielenže udržuje váhu skladovaného materiálu, ale zároveň pevne nesie aj konštrukciu obvodového plášťa, ktorý chráni obsah skladu pred poveternostnými vplyvmi, ako je dážď, sneh či vietor. Súčasť väčšina týchto skladov je aj automatický systém (AS/RS), ktorý obsahuje robotické zariadenia na manipuláciu s bremenami.