Výroba neštandardných riešení

asrs5Medzi najvýznamnejšie výhody tohto systému patria:S je automatický systém, ktorý používa robotické zariadenia na manipuláciu s bremenami. Typ použitých žeriavov sa líši v závislosti od váhy uskladneného materiálu.

miniload v2 aSystém pre malé balíky je automatizovaný systém ukladania materiálu, či balení menších rozmerov s vysokou rotáciou.

driveinaDrive-In regálový systém je optimálnym riešením pre ukladanie homogénnych produktov.