as-rs

Medzi najvýznamnejšie výhody tohto systému patria:S je automatický systém, ktorý používa robotické zariadenia na manipuláciu s bremenami. Typ použitých žeriavov sa líši v závislosti od váhy uskladneného materiálu. Jednotlivé regálové sekcie sú skonštruované relatívne blízko seba, aby sa zvýšila rýchlosť a tým aj efektívnosť automatických systémov, ktoré sú spoľahlivé a umožňujú každodennú manipuláciu s materiálom s minimálnym rizikom chyby či poškodenia skladovaného materiálu.

  • Maximalizácia dostupného úložného priestoru
  • Zvýšenie hustoty uskladnenia skladovaného materiálu
  • Vysoká presnosť manipulácie s materiálom
  • Zvýšenie produktivity skladu
  • Vysoká spoľahlivosť a úroveň riadenia skladu


AS/RS systém pre manipuláciu s paletami môže byť:

Jednoduchý alebo zdvojený

Nosič (vozík): Nosič môže zájsť do regálového systému až 10 m hlboko, či už z ľavej alebo pravej strany žeriavu danej uličky. Nosič uloží paletu na konci kanála a vráti sa naspäť k žeriavu do hlavnej uličky. Opačnú operáciu vykonáva pri nakladaní palety. Pokiaľ je požadovaná vysoká frekvencia skladovania a vyskladňovania, niekoľko nosičov môže byť kyvadlovo usporiadané tak, aby zaručiť vysokú rotáciu operácií a pokračovali v optimalizácii úložného priestoru.