Poschodové sklady

pasilloselevados01Viacpodlažný systém je optimálnym riešením pre manuálne uskladňovanie materiálu, kde je k dispozícii len obmedzený priestor.

mezzanines2aSystém medziposchodí je ideálne riešenie, ktoré umožňuje maximálne využitie výšky budovy, násobí tak efektívne využitie plochy.