Prispôsobiteľný paletový systém je vysoko univerzálny, vzhľadom k jeho prispôsobiteľnosti na akýkoľvek typ skladovaného materiálu alebo vysokozdvižný vozík, selektívny, pretože umožňuje okamžitý prístup ku všetkému skladovanému materiálu, a dynamický, pretože sa dá ľahko zmontovať a/alebo demontovať, a súčasti sú ľahko vymeniteľné a/alebo systém ľahko rozšíriteľný. Nosné kapacity sú stanovené na základe odporúčaní oboch európskych predpisov platných a FEM (Európska federácia manipulácia s materiálom).