miniload v2

Systém pre malé balíky je automatizovaný systém ukladania materiálu, či balení menších rozmerov s vysokou rotáciou. Tento systém používa robotické zariadenia na manipuláciu s bremenami. Typy a S/R žeriavov sa líšia v závislosti od váhy skladovaného materiálu.

Jednotlivé regálové sekcie sú skonštruované relatívne blízko seba, aby sa zvýšila rýchlosť a tým aj efektívnosť automatických systémov, ktoré sú spoľahlivé a umožňujú každodennú manipuláciu s materiálom s minimálnym rizikom chyby či poškodenia skladovaného materiálu.