Výroba regálov je v súlade s platnými normami UNE EN 288-8-2000 a EN ISO 156 14-1. Všetky prvky sú vyvíjané a navrhované vo vlastnom DESIGN centre, ktoré sa taktiež aktívne v rámci Technical Working Groups of FEM spolupodieľa pri tvorbe predpisov podľa FEM.