Zrealizované: 03/2017

Kapacita: Bezpečnostné zasietenie 40 m2 + dvojkrídlová brána

Referencia: Hoermann s.r.o., Senec, garážové brány, domové a vnútorné dvere