Zrealizované: 09/2016

Kapacita: Plošina 3 x 3 m so zaťažením 200kg/m2

Referencia: Muziker a.s., Bratislava predajňa AUPARK