Zrealizované: 09/2016

Kapacita: 68 m2 ukladacieho priestoru

Referencia: PHOENIX a.s., Bratislava, zdravotnícke zásobovanie