Zrealizované: 07/2016

Kapacita: 52 m2 ukladacieho priestoru

Referencia: PHOENIX a.s., Zvolen, zdravotnícke zásobovanie