Zrealizované: 07/2016

Kapacita: 45 m2 ukladacieho priestoru

Referencia: PHOENIX a.s., Košice, zdravotnícke zásobovanie