Zrealizované: 11/2015

Kapacita: 7 ks podvozok/nosnosť každého 240 ton

Referencia: MIBA Steeltec s.r.o., Vráble,