Zrealizované: 09/2015

Kapacita: 94 m2 plochy archív, nosnosť podlahy 500kg/m2

Referencia: Air Liquide Welding Central Europe s.r.o., Lužianky, sklad materiálu