Zrealizované: 10/2013

Kapacita: 203 m2 plochy so zaťažením 300kg/m2

Referencia: Dokument Logistik, s.r.o., Bratislava, archív