Zrealizované: 09/2013

Kapacita: 896 m2 ukladacích políc s nosnosťou 250kg/m2 pre police 1850x800mm a 550kg/m2 pre police 1850x400mm

Referencia: Cloetta Slovakia s.r.o., Levice, sklad náhradných dielov údržby