Zrealizované: 08/2013

Kapacita: 54 m2 ukladacej plochy – 500kg/ukladacia úroveň

Referencia: Air Liquide Welding Central Europe s.r.o., Lužianky, sklad materiál