Vytvorenie uzatvoreného uzamykateľného priestoru v paletovom regálovom systéme pomocou posuvného zasietenia

Zrealizované: 04/2013

Kapacita: 107 m2 posuvného zasietenia

Referencia: Böllhoff, s.r.o., Senec, sklad spojovacieho materiálu