Zrealizované: 02/2013

Kapacita: 6 m2 ukladacích políc s nosnosťou 150kg/m2 pre police 800x300mm

Referencia: PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s., Bratislava, distribučný sklad liekov