Policový regálový systém AR – mobilný regálový systém

Zrealizované: 10/2010

Kapacita: 8.736 ks šanónov

Referencia: Cloetta s.r.o., Levice, výroba a sklad cukroviniek