Zrealizované: 05/2017

Kapacita: 840 ks paliet EUR 1200x800 mm,

                     300 m2 bezpečnostného zasietenia

Referencia: Kuehne+Nagel s.r.o., Senec, logistická a prepravná spoločnosť