Zrealizované: 04/2017

Kapacita: Vhadzovací kôš 1,2 x 1 x 3 m

Referencia: PHOENIX a.s., Zvolen, zdravotnícke zásobovanie