Zrealizované: 04/2017

Kapacita: 475 ks paliet EUR 1200x800 mm

                     300 m2 bezpečnostného zasietenia

Referencia: PHOENIX a.s., Košice, zdravotnícke zásobovanie