Zrealizované: 03/2017

Kapacita: Oceľová plošina 9x7 m

                     Vychystávacie miesto s odsúvacou bránkou

Referencia: AR Technometal s.r.o., Bytča, výrobca regálových systémov