Zrealizované: 01/2014

Kapacita: 44.000 ks archivačných krabíc

Referencia: Dokument Logistik, s.r.o., Bratislava, archív